Certificari

Politica de calitate SC SPIDROM GLASS SRL

Prezenta politica de calitate reflecta angajamentul conducerii SPIDROM GLASS pentru imbunatatirea
continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii implementat si a performantelor legate de
calitate, pentru a ne indeplini obiectivele si a ne mentine intr-o pozitie de varf, in conditiile unui mediu de
afaceri concurential in continua schimbare.
Obiectivul general al organizatiei noastre il constituie satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor nostri,
obiectiv la atingerea caruia participa toti angajatii nostri.
In acest scop, conducerea companiei se angajeaza sa asigure infrastructura si resursele necesare pentru a
atinge obiectivele specifice propuse prin aceasta politica, sa identifice si sa respecte toate cerintele legale
aplicabile domeniului nostru de activitate si sa monitorizeze performantele proceselor necesare functionarii
SMC.
In scopul promovarii si constientizarii personalului asupra obiectivelor urmarite, Directorul General al
SPIDROM GLASS, ca si Reprezentant al Managementului pentru Sistemul de Management al Calitatii, are
autoritate si responsabilitati adecvate in acest sens.
Toti angajatii companiei sunt responsabili de implementarea acestei politici la nivelul lor de autoritate si
responsabilitate si de respectarea tuturor cerintelor stabilite in conformitate cu standardul de referinta ISO
9001:2015.
Aceasta politica este comunicata in cadrul organizatiei si analizata impreuna cu obiectivele propuse in timpul
analizei de management efectuata anual si reprezinta punctul de pornire in identificarea oportunitatilor de
imbunatatire in cadrul organizatiei noastre.

Director General 27 Ianuarie 2017
Calin Spulber